Thursday, March 11, 2010

သူတပါးလူမ်ဳိးကို ဖိႏွိပ္ရင္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးလည္း မလြတ္လပ္ဘူး

Tue 23 Feb 2010, ႏိုင္အာကာ
ျပည္ေထာင္စုေန႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ႏိုင္ဟံသာနဲ႕ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေျဖဆိုခ်က္

ေမး။ ။ ျပည္ေထာင္စုေန႕နဲ႕ တုိင္းရင္းသား တို႕အၾကား ဆက္စပ္မႈကို ရွင္းျပေပးပါ?

ေျဖ။ ။ ျပည္ေထာင္စုေန႕ဆိုတာ ပင္လုံစာ ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ေန႕ကို အစြဲႁပတာျဖစ္တယ္။ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုတာကေတာ့ ဗမာ့ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား ပူးတြဲၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ေတြနဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတခု ထူေထာင္ဖို႕ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ ကတိသစၥာျပဳျခင္း ျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ ဟိုတုံးက ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ အေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ?

ေျဖ။ ။ ဒီလိုစာခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့လို႕ က်ေနာ္တို႕ျပည္ ေထာင္စုဟာ အခုလိုဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း မ်ဳိးနဲ႕ ျဖစ္လာရတာပါ။ တကယ္လို႕ ဒီလိုမလုပ္ခဲ့ရင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမပါတဲ့ တပိုင္းျပတ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံပဲ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမူအရ ပူးေပါင္းေရးျဖစ္တယ္။ အဲဒီတုံးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့တဲ့စကားတစ္ခြန္းက မွတ္သားဖို႕ေကာင္းသလို ဒီေန႕လူေတြ အသိအမွတ္ျပဳဖို႕ လိုတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က - ''ဗမာေတြ အဂၤလိပ္ကၽန္ မျဖစ္ခ်င္သလို ရွမ္းေတြ ကခ်င္ေတြကိုလည္း အဂၤလိပ္ကၽြန္ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ထို႕အတူ ဗမာ့ကၽြန္လည္း မျဖစ္ေစရဘူး'' လို႕ ေျပာခဲ့တယ္။ ဟိုတုံးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ အျမင္က်ယ္ၿပီး သေဘာထားႀကီးၾကလို႕ စုစည္းႏိုင္ခဲ့တာကို ေနာက္လူေတြ ေလးစားတန္ဘိုးထားသင့္တယ္လို႕ ျမင္တယ္။

ေမး။ ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အာဏာရ ဖဆပလအစိုးရအေနနဲ႕ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ဘယ္လိုသေဘာထားလာပါသလဲ?

ေျဖ။ ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ အာဏာရလာတဲ့ ဖဆပလအစိုးရဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မရွိေတာ့လို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ဗမာေတြ စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အတုအေယာင္ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးကို တည္ေဆာက္လာခဲ့တယ္။ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းေတြကို ျပည္နယ္ေတြ ဝိေသသတိုင္းေတြ သတ္မွတ္ေပးထားေပမဲ့ ဗမာက ျပည္မယူၿပီး ျပည္နယ္ေတြအေပၚ စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့တယ္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုတာမွာ ပါဝင္ခြင့္မရွိခဲ့တဲ့ ကရင္ေတြ မြန္ေတြ ရခိုင္ေတြအေပၚမွာေတာ့ လူမ်ဳိးတရပ္အေနနဲ႕ေတာင္ သေဘာမထားဘဲ ဗမာေအာက္မွာထားၿပီး ဝါးမ်ဳိခဲ့တာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္ခဲ့ရတယ္။

ေမး။ ။ ၆၂ - ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းတာကစၿပီး အခုအထိ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အခဏ္းက႑ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ?

ေျဖ။ ။ ၆၂ - ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းတာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြ လႊတ္ေတာ္ပါလီမာန္ထဲကေန သူတို႕အခြင့္အေရးေတြနဲ႕ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႕ စုေပါင္းေတာင္းဆိုခဲ့တာကို မေပးခ်င္လို႕ တိုင္းျပည္ ျပဳိကဲြေတာ့မယ္ဆိုၿပီး အာဏာသိမ္းတာ ျဖစ္တယ္။ အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျပည္နယ္ေတြရဲ႔ အခြင့္အာဏာေတြကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး စစ္ဗုိလ္ေတြက ဝင္ေရာက္ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့တယ္။ ၆၃ - ခုႏွစ္မွာ ဟန္ျပေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးေခၚေပမဲ့ လက္နက္ခ်ခိုင္းတာမ်ဳိးဘဲ ေျပာလာတယ္။ ဒါကို တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က လက္မခံေတာ့ တပ္တိုးခ်ဲ႕ၿပီး စစ္ဆင္ေရးေတြ အျပင္းအထန္ လုပ္လာတယ္။ စစ္ေရးနည္းနဲ႕ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့တယ္။ တဖက္ကလည္း ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္အမည္ခံၿပီး တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့တယ္။ ဒီလိုစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သုံးလာခဲ့လို႕ လူမ်ဳိးေရးအရ လြတ္လပ္ေနတဲ့ ဗမာေတြဟာ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြ ဆုံး႐ႈံးလာခဲ့ရတယ္။ ဒီမဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒနဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ က်ယ္ျပန္႕လာၿပီး လူမ်ဳိးစုအခြင့္အေရးနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ ဆုံး႐ႈံးရတယ္။ တိုင္းျပည္လည္း တရစ္ၿပီးတရစ္ မြဲျပာက်လာခဲ့ရတယ္။ ဒီေန႕ေတာ့ ဗမာေတြလည္း ဒီဒဏ္ကို အျပင္းအထန္ ခံေနရၿပီ။ က်ေနာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ တန္ဘိုးႀကီးတဲ့ သဘာဝသယံဇာတေတြ မ်ဳိးစုံ ကုံလုံၾကြယ္ဝေပမဲ့ အာဏာရ အထက္တန္းလႊာေတြက လဲြၿပီး လူမ်ဳိးစုံျပည္သူေတြ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ဳိးစုံနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတာ အားလုံးအသိ ျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ အခုလက္ရွိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြအေနနဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို လိုလားတယ္လို႕ ထင္ပါသလား?

ေျဖ။ ။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြထဲက အမ်ားစုဟာ အမ်ဳိးသား တန္းတူညီမၽွျခင္းမရွိတဲ့ အာဏာရသူေတြ က်င့္သုံးေနတဲ့ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒေၾကာင့္ ဒီလိုအမ်ဳိး သားစည္းလုံးညီၫႊတ္ေရး ပ်က္ျပားခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ခဲ့ရတာေတြ၊ ျပည္တြင္းစစ္ကို အေျချူပဳၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရတာေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူအမ်ားစု ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ခဲ့ရၿပီး တိုင္းျပည္ ေခတ္ေနာက္က်ခဲ့ရတာေတြကို သိလာၾကၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ားစုက စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို နားလည္လက္ခံလာၾကပါၿပီ။

ေမး။ ။ တိုင္းရင္းသားေတြ လိုလားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဆိုတာေကာ ဘယ္အေပၚမွာ အေျခခံပါသလဲ?

ေျဖ။ ။ တိုင္းရင္းသားေတြ လိုလားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုပုံစံက လူမ်ဳိးတမ်ဳိးထဲက အခြင့္ထူးယူၿပီး က်န္လူမ်ဳိးေတြအေပၚ လႊမ္းမိုးျခင္းမရွိတဲ့၊ အမ်ဳိးသားေရးအရ တန္းတူၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စု တနည္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ဖို႕ လိုလားေနၾကတာ ျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တုန္းက ဗမာကိုယ္စားလွယ္နဲ႕ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြပဲ ပါဝင္ၾကတယ္။ အဲဒီတံုးက လြတ္လပ္ေရးလဲ မရေသးေတာ့ ေယဘုယ်သေဘာ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုပုံစံကို တည္ေဆာက္ဖို႕ သေဘာတူညီၾကျခင္း ျဖစ္တယ္။ ေတာင္ႀကီးညီလာခံကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္အၾကာမွာ ျပည္ေထာင္စုပုံစံမက်တဲ့ ဟန္ျပျပည္ေထာင္စုကို ျပဳျပင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုပုံစံက်က် ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႕ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း အဖိႏွိပ္ခံတိုင္းရင္းသားေတြ အားလုံးပါဝင္တဲ့ ညီလာခံ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ အခြင့္အာဏာေတြကို ပိုမိုအေသးစိပ္ေဖၚျပၿပီး အဲဒီအတိုင္း က်င့္သုံး ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ ၫွိႏႈိင္းခ်မွတ္တာ ျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ တိုင္းရင္းသားေတြ အခြင့္အေရးမရဘူးဆိုရင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ဘယ္လို ဆက္ျဖစ္သြားႏိုင္မယ္လို႕ ထင္ပါသလဲ?

ေျဖ။ ။ တိုင္းရင္းသားေတြဟာလည္း ဗမာေတြလိုပဲ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ရွိၾကတာပါပဲ။ ဗမာေတြ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္ေတြေအာက္မွာ မေနခ်င္လို႕ ႐ုန္းကန္ ေတာ္လွန္ၾကသလို တိုင္းရင္းသားေတြလည္း ႐ုန္းကန္ၾကမွာပါပဲ။ ဒီသေဘာကို ဗမာေတြအေနနဲ႕ ကိုယ္ခ်င္းစာ နားလည္ၿပီး အေျဖရွာသင့္တယ္။ တကယ္လို႕ ဆက္ၿပီးဖိႏွိပ္ဝါးမ်ဳိေနမယ္ဆိုရင္ အနိမ့္ဆုံးေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္သံသရာက လြတ္ကင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနရင္ စစ္တပ္ကို အားကိုးေနရမယ္။ စစ္ဗိုလ္ေတြ ၾသဇာရွိေနမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေနဦးမွာပဲ။ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ ဆိတ္သုဥ္းေနလိမ့္ဦးမယ္။ စီးပြားေရးဘက္မွာလည္း မြဲျပာက်ျမဲ က်ေနပါလိမ့္မယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္း အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ထားသူေတြ စာရိတၱပ်က္ျပားၿပီး အာဏာကို အလြဲသုံးစား က်င့္သုံးမယ္။ အဲဒီလိုအာဏာပိုင္ေတြ ပိုမိုအေျခခိုင္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီပုံမ်ဳိးနဲ႕ ၾကာေနရင္ ျပင္ဖို႕ လြယ္မွာ မဟုတ္သလို ေနာက္ဆုံးမွာ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ျပဳိကြဲပ်က္စီးသြားတဲ့အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္လို႕ က်ေနာ္ျမင္တယ္။ ဒီမွာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာခဲ့တဲ့စကားတစ္ခြန္းကို က်ေနာ္ ေျပာျပခ်င္တယ္ ''သူတပါးလူမ်ဳိးကို ဖိႏွိပ္ရင္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးလည္း မလြတ္လပ္ဘူး'' ဆိုတာပါပဲ။

0 comments:

Post a Comment