Thursday, March 11, 2010

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားေန႕နဲ႕ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး

Tue 02 Mar 2010, ကြန္းခ်မ္း
လူ႕အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထားလာတဲ့ ယခုေခတ္ကာလမွာ အတိတ္က ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးၿပီး အေထြေထြနစ္နာမႈေတြေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေပၚလာရာက ေတာင္သူလယ္သမားေန႕ ျဖစ္ေပၚလာပုံကို ယခုေခတ္ ေတာင္သူလယ္သမားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသလိုမ်ဳိးေတာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

အေၾကာင္းက လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေတြေတာ့ အေၾကာင္းတရားတခုခုေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့ အတိတ္က သမိုင္းေၾကာင္းအားလုံးကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေမ့ပစ္ေစခ်င္ၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လူတန္းစားအလႊာေပါင္းစုံပါဝင္ခဲ့တဲ့ အေရးအခင္းေတြ၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေန႕၊ အလုပ္သမားမ်ားနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ အလုပ္သမားေန႔ေတြ စတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ ေန႕ထူးေတြကို အစိုးရမွ ေမ့ပစ္ေစခ်င္ၾကျပီး တခါတေလ မလြဲသာလို႔ ရွားရွားပါးပါး က်င္းပခြင့္ျပဳခဲ့တာ သဝဏ္လႊာေလးပို႕တာမ်ဳိးေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။

ေရွးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူဦးေရအားလုံးရဲ႕ ၇၀ % ေက်ာ္က ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ႏိုင္ငံရဲ႕ ထူေထာင္ေရးအပါအဝင္ ေတာ္လွန္ေရး၊ စည္း႐ုံးေရးေတြမွာလည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဟာ အလြန္အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မ်ားစြာမွာ ပါဝင္ရေလ့ရွိပါတယ္။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနနဲ႔ လယ္ယာလုပ္ငန္းနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မကြၽမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းနည္းျခင္း၊ ေခ်းေငြရဲ႕ အတိုးႏႈန္း ျမင့္မာျခင္းတို႕ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ ဆုံး႐ႈံးလာရတဲ့ အခက္အခဲေပါင္းစုံ အပါအဝင္ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးလာခဲ့ရပါတယ္။

လယ္ယာေျမဆုံး႐ႈံးလာရမႈေၾကာင့္ သည္းမခံလာႏိုင္တဲ့ေနာက္ပိုင္း ဆရာစံေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပုံကို အုပ္ခ်ဳပ္သူအဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အာဏာပိုင္ဘက္မွ သုံးႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ယူျပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ရပါတယ္။ ဆရာစံနဲ႕ အေပါင္းအပါမ်ားကို ဖမ္းဆီးကြပ္မ်က္လိုက္ျပီးေနာက္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပုံ အေရးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္ အလြန္အေရးပါတဲ့ လႈပ္ရွားမႈၾကီးအျဖစ္ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ထင္ရွားေစခဲ့ပါတယ္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႕မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ရယူခဲ့ျပီး ေတာင္သူလယ္သမားေန႕နဲ႕ ေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြကိုလည္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႕မွာ စတင္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားေန႕ကို ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွစျပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေကာက္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနသည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႕အစား ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ မတ္လ ၂ ရက္ေန႕မွာ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပလာခဲ့တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားေန႕ အမွတ္တရေတြကို ယခုေနာက္ပိုင္းမွာ ထူးထူးျခားျခားက်င္းပတာ မေတြ႕ရေတာ့ဘဲ သာမန္႐ုံးပိတ္ရက္ အဆင့္ေလာက္သာ က်န္ရစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ေတာင္သူအမ်ားစုပင္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႕မွန္း မသိလာေတာ့တဲ့အထိ ျဖစ္လာပါတယ္။ အရင္တုန္းကလို ေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေန႕ အခမ္းအနားေတြ မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးကိုေတာင္ အဆုံး႐ႈံးခံေနရပါတယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပုံ ေပၚေပါက္လာတာ ႏွစ္ေပါင္းရွစ္ဆယ္ပင္ ရွိေနေပမယ့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ သိသာတဲ့ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ လက္မႈလယ္ယာစနစ္ကေန စက္မႈလယ္ယာစနစ္ကို ေျပာင္းလဲေပးေနတဲ့ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အစီအစဥ္သည္လည္း မေျပာပေလာက္တဲ့ အတိုင္းအတာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္အတြက္ လိုအပ္တဲ့နည္းပညာ ပံ့ပိုးမႈသည္လည္း ျဖစ္သင့္သည္ထက္ကို အလြန္နည္းပါးေနေသးတာ ေတြ႕ရၿပီး မလိုလားအပ္တဲ့ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်မႈနဲ႕ အက်ဳိးအျမတ္နည္းပါမႈေတြ ရွိလာေနပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ကတည္းက ပံ့ပိုးမႈေတြ မရရွိခဲ့တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ တာဝန္ေက်စပါးမ်ားကိုလည္း တစ္ဧက ၁၀ တင္းမွ ၁၂ တင္းအထိ သြင္းၾကရျပီး မသြင္းႏိုင္တဲ့ တခ်ဳိ႕ေတာင္သူေတြၾကေတာ့ အစိုးရခ်ဳပ္ေႏွာင္တဲ့ အခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာ လအတန္ၾကာ ေနခဲ့ရတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းေတြလည္း ထပ္ေနခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တာဝန္ေက်စပါးမ်ား သြင္းစရာမလိုေတာ့ေပမယ့္ ထိုးက်လာတဲ့ စပါးေစ်းနဲ႔ ၾကီးမားတဲ့ အရင္းအႏွီးေတြေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနနဲ႕ သက္သာရာ မရခဲ့ပါ။ မေျပာပေလာက္တဲ့ပမာဏနဲ႕ ေပးေနတဲ့ အမေတာ္ေၾကးသည္လည္း ျပင္ပအတိုးႏႈန္းနဲ႕ သိပ္မကြာလွဘဲ အစိုးရလိုအပ္တဲ့အခါမွာ အခ်ိန္မေရြး ျပန္သြင္းရတာေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲေတြ အတန္တန္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ပိုမိုဆိုးဝါးတာက ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းေဖာက္တဲ့အခါ လမ္းေဖာက္တဲ့အခါ သိမ္းယူလိုက္တဲ့ လယ္ယာေတြအတြက္ ထိုက္တန္တဲ့ အခေၾကးေငြ မေပးတဲ့အျပင္ တိုင္တန္တဲ့ေတာင္သူလယ္သမားေတြကိုလည္း ဖမ္းဆီးအေရးယူလာတဲ့အထိ ပိုဆိုးလာေနပါတယ္။

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနရာမွာလည္း တရားဝင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးရွာ အရင္းရွင္ေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ရသင့္တဲ့ အက်ဳိးအျမတ္မရရွိဘဲ ပင္ပင္ပန္းပန္းနဲ႕ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြပိုင္ရွင္ေတြအေနနဲ႕ ဆန္စပါးေပၚခ်ိန္မွာ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႕ ရတဲ့စပါးေတြကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ယူေလ့ရွိျပီး တဖက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ေစ်းေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ေရာင္းေနၾကပါတယ္။

ယခုႏွစ္ထဲမွာပင္ ႏိုင္ငံတာ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကို နယ္၊ ျမဳိ႕နယ္အဆင့္အထိ ဖြဲ႕စည္းလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႕ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႕ ဆန္စပါးတင္ပို႕ႏိုင္ခြင့္ဟာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ေတာင္သူလယ္သမားအေပၚ အက်ဳိးအျမတ္ရွိေစႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ေနပါတယ္လို႕ ေျပာေနေပမယ့္ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိတဲ့ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္လြတ္လပ္ခြင့္ေတြဟာ သာမန္ျပည္သူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအစား ကုန္သည္မ်ားအတြက္ပဲ ျဖစ္ေနမလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

0 comments:

Post a Comment