Monday, April 5, 2010

ဆူရင္၊ ဆင္ျဖဴရွင္၊ မႉးႀကီးမင္း

ႏုိင္မတ္ဒိပ္ (မတ္လ ၊ ၂၀၁၀)

မႉးႀကီးက ဘုရင္႐ူး ႐ူးေနတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဘုရင္႐ူး ႐ူးေနသူမို႔ ေရွးေရွးက ျမန္မာဘုရင္ေတြကို အတုခိုးေနမွာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ မႉးႀကီးက ဘယ္ေခတ္က ဘယ္ဘုရင္ကို အားက်ေနလဲ။ ဒါေလး စိတ္ဝင္စားဖို႔ မေကာင္းဘူးလား။

ပထမျမန္မာႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ အေနာ္ရထာ (ေအဒီ ၁၀၄၄-၇၇) ကို ၾကည့္ရေအာင္။ အေနာ္ရထာက ရွင္အရဟံနဲ႔ေပါင္းၿပီး ျမန္မာျပည္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သူပါ။ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ကို လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွ် က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ခဲ့သူပါ။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရတယ္။ အေလာင္းေတာင္ ရွာမေတြ႕ခဲ့ပါ။

ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ တပင္ေရႊထီး (ေအဒီ ၁၅၃၁-၅၁) ဆီကို သြားရေအာင္။ သူလည္း လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအတိုင္း ႏိုင္ငံ့နယ္နိမိတ္ကို သိမ္းသြင္းအုပ္စီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေအာက္ေျခလြတ္သူျဖစ္လို႔ သူလည္း လုပ္ၾကံခံခဲ့ရတယ္။

တတိယျမန္မာႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ခဲ့သူ အေလာင္းဘုရား (ေအဒီ ၁၇၅၂-၆၀) ကလည္း သက္စိုးမရွည္ခဲ့ပါဘူး။ မြန္ေတြကို (၃) ႏွစ္မွ် ခုခံၿပီး (၂) ႏွစ္အတြင္း အၿပီးအပိုင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ရြာသူႀကီးတစ္ဦးပါ။ မြန္တို႕ကို ေအာင္ႏိုင္ၿပီး (၃) ႏွစ္အၾကာ ၁၇၆၀-ခုမွာ မြန္ျပည္နယ္မွာပဲ ကံကုန္ခဲ့ရတယ္။

စတုတၴျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေျပာရမယ့္ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုလည္း ေလ့လာဖို႔ ေကာင္းတယ္။ တိုင္းရင္းသားတို႔နဲ႔ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခဲ့သူပါ။ သူလည္း လြတ္လပ္ေရးကိုေတာင္ မျမင္လိုက္ရဘူး။ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ ဂဠဳန္ဦးေစာ လုပ္ၾကံတာကို ခံခဲ့ရျပန္တယ္။

စိစစ္ၾကည့္ပါ။ မႉးႀကီးက ျမန္မာ့ဦးစြန္းကို ျမွင့္တင္ေပးခဲ့တဲ့ အထက္ပါ ေခါင္းေဆာင္ေလးဦးနဲ႔ လုံးလုံးမတူေၾကာင္း သိသာပါတယ္။ ေကာင္းတာျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းတာျဖစ္ေစ အထက္ေဖာ္ျပပါေခါင္းေဆာင္တို႔နဲ႔ ပမာျပဳဖို႔ မႉးႀကီးမွာ ဘာတစ္ခုမွ မရွိပါ။

မႉးႀကီးက လက္ရွိစစ္အစိုးရရဲ႕ ပထမလူ မဟုတ္လို႔ပါ ေျပာခ်င္ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒါဆို ဒုတိယလူတို႔နဲ႔ ခ်ိန္ကိုက္ၾကည့္ရေအာင္လား။

အေနာ္ရထာကို ဆက္ခံသူ ေစာလူး (၁၀၇၇-၈၄) က ဒုတိယလူလို႔ ေျပာလို႔မရေလာက္ေအာင္ နန္းစံႏွစ္ တိုေတာင္းလွတယ္။ သူ႕ကို မင္းလုလင္လို႔လည္း ေက်ာက္စာမွာ ပါတယ္။ အရည္အခ်င္းရွိသူ မဟုတ္လို႔ ဗဂိုးက မြန္ေခါင္းေဆာင္ မြန္ကင္း (ငရမန္းကန္း) လက္ထဲမွာ ကံကုန္ခဲ့ရတယ္။

တပင္ေရႊထီးကို ဆက္ခံသူ ဘုရင့္ေနာင္ (ေအဒီ ၁၅၅၁-၈၁) က ႏွလုံးရည္ လက္႐ုံးရည္နဲ႔ ျပည့္ဝတဲ့ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တစ္ပါး ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္သမိုင္းက ဆိုပါတယ္။ မဏိပူရ၊ အာသံ၊ ထိုင္း၊ လာအို အစရွိသည္ျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တရားသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း မြန္ေက်ာက္စာေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ ေအာင္ႏိုင္ရာတိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးမ်ားရဲ့ ၾကည္ညဳိေလးစားမႈကို ခံယူရရွိခဲ့တဲ့ မင္းတစ္ပါး ျဖစ္တယ္။

ဦးေအာင္ေဇယ် အ႐ိုက္အရာကို သူ႕သားေတာ္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး (ေအဒီ ၁၇၆၀-၆၃) က ဆက္ခံတယ္။ ဇင္းမယ္ကို စစ္ခ်ီသိမ္းပိုက္ႏိုင္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့႐ုံမက မြန္နဲ႕ဇင္းမယ္သားမ်ားကို ႏွိပ္စက္ခဲ့တဲ့ မေကာင္းမႈကံကို ေတြးၿပီး စိတ္ေျခာက္ျခားတဲ့ေရာဂါနဲ႔ ကံေတာ္ကုန္ခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ၿပီး တက္လာသူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု (၁၉၄၈-၆၂) က စတုတၴျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒုတိယလူလို႔ ေျပာၾကပါစို႔။ ကြန္မ်ဴနစ္ေတြက ေဖာက္၊ ဆိုရွယ္လစ္ေတြက ေခ်ာင္း၊ စစ္တပ္က လက္ေျဖာင္႐ိုက္လိုက္တာနဲ႕ သူႀကိဳးပမ္းခဲ့သမွ် သဲထဲေရက်ခဲ့ရတယ္။ ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းလည္း ပ်က္၊ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူလည္း ေပ်ာက္၊ စစ္တပ္လက္ေအာက္ အကုန္ေရာက္ခဲ့ရတယ္။

မႉးႀကီးက ေစာလူေလာက္ မည့ံသလို ဘုရင့္ေနာင္ေလာက္လည္း မေတာ္မေကာင္းဘူး။ ပုတီးအၿမဲတမ္း စိပ္တတ္တဲ့ ဦးႏုနဲ႔ တူဖို႔ေနေနသာသာ လက္ထဲပုတီးမိတဲ့ အရင္က လယ္ယာဝန္ႀကီးျမင့္ေအာင္ အေဟာက္ခံရေသး။ မတူဘူးဆိုရင္လည္း တတိယဂမၻီရခရီးစဥ္ကို ႏွင္ရေအာင္ပါ။

ပုဂံႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တတိယလူက က်န္စစ္သားပါ။ ပုဂံႏိုင္ငံေတာ္ႏွစ္ေပါင္း (၃၀၀) နီးပါး (ေအဒီ ၁၀၄၄-၁၂၉၈) တည္တံ့ေအာင္ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့သူပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းမွာ ၿပိဳင္စံရွားတဲ့မင္းတစ္ပါး ျဖစ္တယ္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အေနာ္ရထာနဲ႔ ေစာလူး ၾကမ္းခဲ့သမွ် အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတဲ့ မြန္ျမန္မာေတြကို ေျဖသိမ့္ႏိုင္သူ ျဖစ္တယ္။ ခမာေတြနဲ႔အၿပိဳင္ ဗမာတို႔ရဲ႕ဂုဏ္ေရာင္ကို ထြန္းေျပာင္ေအာင္ သိကၡာရွိရွိ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။

ဟံသာဝတီႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တတိယလူက နႏၵဘုရင္ (ေအဒီ ၁၅၈၁-၉၉) ပါပဲ။ မိသားစုျပႆနာ၊ လူမ်ဳိးစုျပႆနာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပႆနာ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရသူ ျဖစ္ၿပီး မႏိုင္ဝန္ကို ထမ္းရင္း ထိုင္းနဲ႔ စစ္ခင္းရသူ ျဖစ္တယ္။ ကစားေဖာ္ကစားဖက္ ထိုင္းမင္းသားနရဲစြမ္ကို စစ္႐ႈံးၿပီး အင္းဝ၊ ရခိုင္၊ ေတာင္ငူတို႕ကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆုံး သူကိုယ္တိုင္ ေတာင္ငူကို ခိုလႈံခဲ့ရတယ္။

တတိယျမန္မာရဲ႕ တတိယလူက အေလာင္းဘုရားသားေတာ္တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ေျမဒူးမင္းပါ။ နန္းတက္ၿပီးေနာက္ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းလို႔ ထင္ေပၚလာတယ္။ သူက အင္းဝမႇာ နန္းစိုက္တယ္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္မွာ စစ္ဘုရင္တစ္ဆူလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ထိုင္းကို သိမ္းပိုက္ၿပီး အယုဒၶယၿမိဳ႕ကို သုႆာန္တစျပင္ ျဖစ္ေအာင္ ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ နယ္စပ္ေဒသရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မန္းခ်ဴးတ႐ုတ္တို႔နဲ႕ စစ္ပြဲ (၄) ႀကိမ္တိုက္ခဲ့သူပါ။ တ႐ုတ္ျမန္မာ စစ္ေျပၿငိမ္းေရးစာခ်ဳပ္ကိုလည္း သိကၡာရွိရွိ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။

စတုတၴျမန္မာရဲ႕ တတိယလူက ဦးေနဝင္းလို႕ပဲ သတ္မွတ္ပါရေစ။ ဦးဘေဆြတို႕ ရွိေပမယ့္ သူ႕ကိုပဲ သတ္မွတ္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ကခ်င္ရြာ (၅) ရြာကို တ႐ုတ္အား လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္နဲ႕ ခ်စ္ၾကည္ေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္နဲ႕ ခရီးဆက္ရင္း တိုင္းျပည္ႀကီးကို ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သူပါ။

တတိယဆက္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ မႉးႀကီးစ႐ိုက္နဲ႔ နည္းနည္းဆင္တာေလးေတြ ရွိေနတယ္လို႔ မခံစားရဘူးလား။ မႉးႀကီးက လက္ရွိစစ္အစိုးရရဲ႕ ဒုတိယလူျဖစ္ေပမယ့္ တတိယရင္ခုန္သံနဲ႔ ေအာင္လံထူေနသူပါ။ သူက က်န္စစ္သား႐ူးရူးခဲ့တဲ့ ေၾကာင္စစ္သားေစာေမာင္ကို လုပ္ၾကံၿပီး ဆက္ခံခဲ့တယ္။ က်န္စစ္သားကို ႀကိဳက္မယ္မထင္ဘူး။ က်န္စစ္သားကို ေက်ာ္ၿပီး နႏၵဘုရင္ကို ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

နႏၵဘုရင္နဲ႔ မႉးႀကီးတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာက တူသလိုလို ရွိတယ္။ နႏၵဘုရင္လိုပဲ မႉးႀကီးမွာ အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာျပႆနာ၊ မိသားစုျပႆနာ ရွိပါတယ္။ နႏၵဘုရင္က ဗဂိုးမွာ က်ပ္လြန္းလို႔ ေတာင္ငူကို လစ္ရသလို မႈးႀကီးလည္း ရန္ကုန္ကေန ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္ကို ခြာေတာ္မူပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေရး ရႈပ္ေထြးေအာင္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ကို ေျမွာက္ေပးႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္နဲ႔ ျပႆနာတက္ေအာင္ ရွမ္းျပည္နယ္႐ွိ ကိုးကန္႕၊ ဝ၊ မုန္လား၊ ရွမ္းေတြကို အေျခာက္တိုက္ ရန္ရွာၿပီး တ႐ုတ္ဘက္က ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္တပ္ ျဖန္႕ထားရတဲ့အထိပါပဲ။

ေျမဒူးမင္း (ဆင္ျဖဴရွင္) ကို အားက်လို႔လား မသိပါေနာ္။ မႉးႀကီးက ဆင္ျဖဴရွင္လိုပဲ ငါးၾကင္ဆီနဲ႕ ငါးၾကင္းေႀကာ္ခ်င္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းဖို႔ ဖိအားေပးေနၿပီး လက္မခံတဲ့ေဒသေတြမွာ ျပည္သူ႕စစ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေနေလရဲ႕။ ဆင္ျဖဴရွင္က ထိုင္းကို ဝင္တိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြကို အေသခံတပ္အျဖစ္နဲ႔ အသုံးခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဗညားစိန္ကို ယိုးဒယား ခ်ီေစၿပီး က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲခဲ့တဲ့ မုတၲမၿမိဳ႕စား ဂါမဏိစႏၵာဆိုတာ ဆင္ျဖဴရွင္ခန္႕အပ္ခဲ့တဲ့ မင္းႀကီးတစ္ဦးပါ။ ဆင္ျဖဴရွင္ဟာ မြန္ေတြကို တိုက္ဖို႔ ရွမ္းေတြကို သုံးသလို ရွမ္းေတြကို တိုက္ဖို႔ ခ်င္းကခ်င္မုဆိုးေတြကို ဆင့္ေခၚပါတယ္။ ဆင္ျဖဴရွင္လုပ္ရပ္နဲ႔ မႉးႀကီး လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတာကို တူမတူ ခ်င့္ခ်ိန္ၾကပါ။

မႉးႀကီးက ဆင္ျဖဴရွင္လို စစ္ဘုရင္ ျဖစ္ခ်င္ေနတာပါ။ ဆင္ျဖဴရွင္မင္း စစ္ျပင္သလိုလည္း ျပင္ပါတယ္။ ဆင္ျဖဴရွင္ ယိုးဒယားမွာ ဥမင္တူးသလို သူလည္း ေနျပည္ေတာ္ဘက္မႇာ တူးပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းေတြထက္ စစ္ေရးအင္အားသာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္တဲ့အထိ လုပ္သြားမယ့္သေဘာကို ေတြ႕ရတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားကို အေသဖားၿပီး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြကို ေဆာ့ကစားလ်က္ ရွိပါတယ္။

မႉးႀကီး ဆင္ျဖဴရွင္႐ူး ႐ူးပုံကို လူတိုင္းသတိျပဳမိတဲ့ အထင္ရွားဆုံး အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ဆင္ျဖဴရွာပုံေတာ္ဖြင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဆင္ျဖဴရွင္႐ူး ႐ူးလြန္းလို႔ ေမာင္ခင္ၫြန္႔ အေတာ္ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ဆင္ျဖဴရွင္ျဖစ္ေအာင္ ဆင္ျဖဴမ်ားကို ရွာရရာ အိႏၵိယမွာ သစ္ဆြဲေနတဲ့ဆင္ေတြကို သြားဖမ္းမိလို႔ ျပႆနာလည္း တက္၊ ပိုက္ဆံလည္း ကုန္ခဲ့ရေသးတယ္။ မႉးႀကီးေရာဂါက တစ္ေန႕ၿပီးတစ္ေန႔ အေျခအေနဆိုးလာပါတယ္။

ျမန္မာေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ားက တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနကို ဂ႐ုစိုက္ေလ့ မရွိပါဘူး။ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္တာကိုပဲ ဇြတ္လုပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဘယ္ဘုရင္ေခတ္က ဘယ္ဘုရားကို ဘယ္ေလာက္ ႀကီးေအာင္၊ ဘယ္ႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္တန္ခိုးထြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပုံကို စိတ္ဝင္စားေလ့ ရွိပါတယ္။ သူ႕ဘုရားထက္ ကိုယ့္ဘုရားက သာေအာင္ တည္ရတယ္။ တစ္ခါတေလ ျပည္သူေတြ မတတ္သာလြန္းလို႔ ဒီဘုရားၿပီးရင္ ဒီမင္းက်မယ္လို႔ တေဘာင္လႊတ္မွ ေနာက္ဆုတ္ၾကတဲ့ မင္းေတြ ရွိပါတယ္။ မႉးႀကီးက သူ႕ေနျပည္ေတာ္မွာ ဥပါတသႏၲိေစတီေတာ္ကို တည္တုန္း ဘုရားထီးေတာ္တင္ရင္ မႉးႀကီးသက္ေတာ္ ကုန္မယ္လို႔ ေျခာက္တာေတာင္ မေၾကာက္ခဲ့တဲ့သူပါ။

အခုလည္း ဘယ္သူပဲ ေျခာက္ေျခာက္ မႉးႀကီး မေၾကာက္ပါဘူး။ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တို႔၊ သုံးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲတို႔၊ သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပတာတို႔၊ ေရႊဂုံတိုင္ေၾကညာစာတမ္းတို႔၊ ပိတ္ဆို႕မႈတို႔ ဘာတစ္ခုမွ မႉးႀကီး မေၾကာက္ပါဘူး။ မေၾကာက္လို႕ပဲ သူ႕ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ ျဖစ္တယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြ မပါရင္ ႏိုင္ငံတကာက ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ခက္ေၾကာင္းသိေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လို႕ မရေအာင္ စည္းျခားထားၿပီ ျဖစ္တယ္။

ဂ်ပိုးကို လိပ္၊ လိပ္ကို ဂ်ပိုးျဖစ္ေအာင္ မလိမ့္တပတ္ မ်က္လွည့္ျပတတ္တဲ့ မႉးႀကီးက တျပည္ေထာင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုဥပေဒလို႔ ေျပာေနျပန္ၿပီ။ မႉးႀကီးက ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္နဲ႔ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ေမြးၾကဖို႔ တိုင္းရင္းသားေတြကို တဖြဖြမွာရင္း တျပည္ေထာင္စနစ္နဲ႔ စစ္တပ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ဖို႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေၾကညာလိုက္ပါၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ အတိတ္နိမိတ္ေတြ ျပေနရက္သားနဲ႔ မႉးႀကီးဆိုတာ ဘာလဲလို႔ နားမလည္ဘဲ ဒုံးေဝးခ်ာေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြကို အရွင္းလင္းဆုံး ကိုယ္ထင္ျပလိုက္တာပါပဲ။

အခ်ဳိ႕က မႉးႀကီးဆိုတာ ဂ်ဳိးနဲ႔ပါလားလို႔ အေစာႀကီးကတည္းက သိၾကပါသတဲ့။ ဒါေပမယ့္ တေစၧေၾကာက္တတ္တဲ့သူမို႔ ေညာင္ႏွစ္ပင္နားကို မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ျဖတ္သြားရင္ အဆင္မ်ား ေျပမလားလို႔ပါတဲ့။ သြားစရာလမ္းက ဒါပဲရွိေတာ့ တေစၧသနားမွ ခ်စ္သူအပါးကို သြားႏိုင္မွာမို႔ တေစၧကလည္း တစ္ခါတေလ စိတ္ေကာင္းဝင္တတ္ပါတယ္လို႔ မသိစိတ္ကို ရဲေဆးတင္ၿပီး လာခဲ့ပါတယ္။ အခုက်ေတာ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္တေစၧက အားႏြဲ႔သူပါဆိုမွ မသနား ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒနဲ႔ မွ်ားၿပီး အေသအခ်ာ ကိုင္ေနၿပီေပါ့။

အာဆီယံအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဆူရင္ပစ္ဆူးဝမ္း က ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက အစတစ္ခုပါတဲ့။ သံတမန္စကားအရ သူေျပာတာပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ ဘာမွမရွိတာနဲ႔စာရင္ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ မဆိုးပါဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ သံတမန္အေရၿခဳံကို ခြာၿပီး ေျပာရရင္ အတိုက္အခံေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘာမွမတတ္သာေတာ့ပါဘူး။ ဒီစစ္အစိုးရကို မၿဖိဳႏိုင္မယ့္အတူတူ ေညာင္ႏွစ္ပင္ဇာတ္လမ္းအတိုင္း ကျပအသုံးေတာ္ခံသြားဖို႔က အဆင္ေျပဆုံး၊ ခင္ဗ်ားတို႔ အားမတန္ရင္ မာန္ကို ေလွ်ာ့လိုက္ၾကပါေတာ့လို႔ ေျပာခ်င္တာ ျဖစ္တယ္။

ဆူရင္ပစ္ဆူးဝမ္း ႐ုံတင္ ဘယ္ဟုတ္မလဲ။ ျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ဳိ႕လည္း ဒီေလသံအတိုင္း ေျပာေနၾကတာပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ အေျခခံဥပေဒမရွိတာနဲ႔စာရင္ ဒီအေျခခံဥပေဒနဲ႔ သြားၿပီး နအဖကို ပူးသတ္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆၾကတယ္။ ဦးသုေဝတို႔ အဖြဲ႔က ေျပာေသးတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ စစ္အစိုးရက မသိမသာ ေနာက္ဆုတ္ေနတာပါတဲ႔။ ေနာက္ဆုတ္တာလား၊ ေရွ႕တိုးေနတာလား သိဖို႔ မခက္ပါဘူး။ မႉးႀကီးကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ လြယ္လြယ္ကေလးနဲ႔ သိႏိုင္ပါတယ္။

(၁) ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လူတန္စားအားလုံး ပါဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစံကို သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ဒီအခ်က္က သိပ္ကို အေရးႀကီးတယ္။ ဒီစံႏႈန္းကို မႉးႀကီးက တန္ဖိုးမထားပါ။ သိလည္း သိပုံမရပါဘူး။

(၂) တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ေဒသထဲကို ဝင္ၿပီး စစ္ျပင္ေနတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြကို တစ္နည္းတဖုံ ၿဖိဳဖို႔ အကြက္ဆင္ေနတယ္ဆိုတာ သံသယရွိစရာ မလိုပါ။

(၃) ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက နအဖရဲ႕သတ္ကြင္း ျဖစ္တယ္။ ပုဒ္မတိုင္းမွာ ေသနတ္ေမာင္းတံ တပ္ထားလို႔ ယမ္းန႔ံေစာ္ေနတယ္။

စစ္တပ္သေဘာကို သိရင္ မႉးႀကီးက ေနာက္ဆုတ္ေနတယ္လို႔ ဘယ္သူမွ ေျပာမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အတိုက္ထုတ္ မခံရရင္ သူတို႕ရထားတဲ့နယ္ေျမ တစ္လက္မမွ ျပန္မေပးဘူးဆိုတာ စစ္သားတို႔ရဲ႕ ဉာဥ္ပဲ။ တက္လာမယ့္အစိုးရမွာ တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္တဲ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ပါရမယ္တဲ့။ ဆုတ္မယ့္တပ္က ေရွ႕တန္းက နယ္ေျမ (၂၅) ရာခိုင္းႏႈန္းကို အပိုင္တပ္စြဲထားဖို႔ မလိုပါ။

မႉးႀကီးက ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တစ္ျပည္ေထာင္ႀကီး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ ႀကိတ္ၾကံေနသူ ျဖစ္တယ္။ က်န္စစ္သား႐ူး ႐ူးခဲ့တဲ့ ေၾကာင္စစ္သားေစာေမာင္ထက္ အမ်ားႀကီး ဆိုးသူပါ။ ဆင္ျဖဴရွင္႐ူး ႐ူးတဲ့မႉးႀကီးက ဘုန္းႀကီးေတြ သတ္ျပေနတာေတာင္ ထိုင္းအခ်ဳိ႕က ဗုဒၶဘာသာကို လုံးဝကိုင္း႐ႈိင္းတဲ့ နအဖျဖစ္ေၾကာင္း ဝိုင္းၿပီး ေထာက္ခံေပးၾကသတဲ့။ ဒါဆိုရင္လည္း ပဲခူးကို ဖ်က္ၿပီး မြန္ဘုန္းႀကီးေတြကို သတ္တဲ့ အေလာင္းဘုရား၊ အယုဒၶယကို ၿဖိဳခ်ျပီး ထိုင္းဘုန္းႀကီးေတြကို သတ္ခဲ့တဲ့ ေျမဒူးမင္း (ဆင္ျဖဴရွင္) တို႔ကို သာသနာျပဳမင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါေပတယ္လို႔ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ေရးထားတာေတြ မမွားဘူးေပါ့။ အေလာင္းဘုရားနဲ႔ ဆင္ျဖဴရွင္ေနာက္ တေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္နာဆည္းကပ္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားေစဖို႔ မႉးႀကီးက ဒီေလာက္လုပ္ျပေနတာေတာင္မွ အျမင္ေမွာက္မွားေနေသးတဲ့ ဆူရင္ပစ္ဆူးဝမ္း ေရ…ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတာနဲ႔ ဘန္ေကာက္ကို ၿဖိဳဖို႔ ေနာက္ထပ္ဆင္ျဖဴရွင္ မႉးႀကီးမင္းတစ္ပါး အလိုရွိပါသလားလို႔ ေမးလိုက္ခ်င္ပါရဲ႕။

0 comments:

Post a Comment